Apie mus

Mūsų tikslas

Mūsų tikslas paversti genetinę analizę paprastesne. Kurdami bioinformacinę programinę įrangą ir padėdami spręsti įvairius genetinių duomenų analizės klausimus, siekiame genetinius duomenis paversti lengviau pritaikomus mokslo ir gydymo tikslais. Tikime ateities medicina paremta genetiniais duomenimis dėl to siekaime genetinę analizę paversti lengvai suprantamą ne tik genetikos ar bioinformatikos specialistams.

Komanda ir vizija

Esame jauna, įvairiadisciplinė komanda, sudaryta iš medicininės ir molekulinės genetikos specialistų, bionformatikų, duomenų mokslininkų. Aktyviai dalyvaujame akademinėje veikloje ir siekiame pasinaudoti mokslo žiniomis, ir naujausių technologijų suteikiamomis galimybėmis kuriant apčiuopiamą vertę kuriančius genetinės analizės produktus. Mūsų tikslas paversti genetinę informaciją lengvai suprantamą ir pritaikomą įvairių sričių specialistams. Psgrindinį dėmesį skiriame medicinos sričiai. Nepaisant technologijų pažangos sudaromų galimybių pagerinti žmonių sveikatą, remiantis genetine informacija, didelį dėmesį skiriame asmens genetinių duomenų saugumo užtikrinimui. Manome, kad tai yra jautriausi asmenus duomenys, kurių apsaugai turi būti užtikrinti aukščiausi apsaugos standartai. Gerbdami asmens genetinę informaciją siekiame visiško skaidrumo savo produkcijoje, todėl be asmens sutikimo nesidaliname ir neparduodame genetinių duomenų trečiosioms šalims.

Apie mus

Kuriame inovatyvius genetinės analizės įrankius, leidžančius gydytojams priimti klinikinius sprendimus, paremtus asmens genetine informacija. Nuolatos sekame naujausias genetikos, bioinformatikos tendencijas ir siekiame prie jų prisitaikyti. Bendradarbiaujame su užsienio mokslo ir verslo įmonėmis, dėl to siūlomų paslaugų spektras itin platus, užtikrinant aukščiausią kokybę.

Specializuojamės šiose srityse:

  • Bioinformatic and biostatistic analysis of human genome data
  • Genetinių duomenų interpretavimas
  • Analizės sistemų kūrimas
  • Genetinės informacijos integracija į elektroninius sveikatos įrašus ir kitas sistemas

 

Esame pirmoji ir vienintelė Lietuvos įmonė, tapusi Pasaulinio aljanso genomikai ir sveikatai tikrąja nare. Šios nevyriausybinės organizacijos tikslas užtikrinti saugų ir atsakingą genetinių duomenų dalijimąsį, produkcijos suderinanamumą su kitomis sistemomis, genetinėje informacijoje slypinčio potencialo išnaudojimu žmonių sveikatos gerinimui.

Mūsų startuoliška įmonė įsikūrė 2018 m. Kaune, Mokslo ir technologijų parke, Studentų g. 65

Vertybės

Manome, kad asmuo turi spręsti dėl jo genetinės informacijos naudojimo visais tikslais. Privatumas ir genetinių duomenų apsauga yra svarbiau už viską. Nesidaliname, neparduodame jokių asmens genetinių duomenų be jo sutikimo. Neparduodame genetinių duomenų farmacijos įmonėms. Sekame Pasaulinio aljanso genetikai ir sveikatai standartus, siekdami užtikrinti atsakingą genetinių duomenų panaudojimą ir standartizavimą.